a

Modern?s baldai

modernus baldai unicorn.lt

Šiais laikais vietos moderniems baldams m?s? namuose atsiranda vis daugiau. Jau niekieno nebestebina kadaise dr?s?s, nusistov?jusius stereotipus laužantys sprendimai jungti virtuv?s ir svetain?s erdves, atsisakyti šimtme?iais ?prastomis laikyt? form?, spalv? ir rašt?, išlaisvinanti nuo nereikaling? ar nebenaudojam? daikt?, leidžiant namams laisvai kv?puoti.

Mes, kaip ir viskas pasaulyje, nuolatos kei?iam?s, tod?l neišvengiamai transformuojame ir savo aplink? nor?dami joje matyti tai, kas artima ne tik akiai, bet ir sielai. Dar daugiau – kiekviena interjero dalis privalo atitikti nesenstan?ius komforto ir jaukumo reikalavimus. Did?jantis gyvenimo tempas lemia išaugusi? praktiškumo – lengvo sumontavimo, prieži?ros bei valymo – svarb?. Tod?l keliantiems šias s?lygas ir ieškantiems nauj? išraiškos b?d? su pasididžiavimu si?lome „Unicorn LT“ modernius baldus. Jeigu visada svajojote apie novatoriškus sprendimus, nebijote griežtesni? linij?, o geltonai ar žydrai spalvai savo namuose esate uždeg? žali? švies? – neabejodami rinkit?s mus.

„Unicorn LT“ modern?s baldai atitinka visus naujausius funkcionalumo ir dizaino reikalavimus, o j? elegancij? bei komfortabilum? netruks pasteb?ti ir ?vertinti kiekvienas gav?s tam prog?.

M?s? universalaus komplektavimo asortimentas neriboja J?s? fantazijos kuriant savit? interjer?, priešingai – suteikia pol?k? J?s? id?joms, kurias ?gyvendiname drauge siekdami, kad tiek savo svetain?je, tiek visuose namuose jaustum?t?s pakyl?tai.

Šiuolaikinis, skoningas, paskutines mados tendencijas atspindintis dizainas, lakoniškos, aiškios formos ir š? sezon? ypa? madingos ryškesn?s bald? briaunos, nurodan?ios J?s? nam? interjero k?rimo krypt? – tai abejing? nepaliekanti „Unicorn LT“ moderni? bald? linija. ?sitikinkite patys perži?r?j? m?s? gamini? katalog?.

Moderni? bald? katalogas

„UnicornLT“ – Jauskit?s patogiai. Jauskit?s užtikrintai. Jauskit?s laisvai.