a

Lovos

lovosNuo nakties miego kokyb?s labai priklauso visos dienos savijauta. Be abejo, tai apima ir ilgalaik? žmogaus organizmo b?kl?, kadangi miegas stipriai veikia m?s? nerv? sistem?, skatina l?steli? atsinaujinim?. Kai tr?ksta miego, sunku sukoncentruoti ir sutelkti d?mes?, padid?ja imuniteto, kraujosp?džio, širdies lig? rizika. Geras miegas ir poilsis leidžia išlikti budriems, lemia m?s? produktyvum? darbo metu. Yra daug patarim?, kaip gerai išsimiegoti, ta?iau, pirmiausia svarbu atkreipti d?mes? ? pagrindin? miegui reikaling? atribut? – lov?. Jei ši nepatogi, tuomet net ir kiti veiksniai nebus tokie efektyv?s.

 

Lova – miegamojo kambario elementas, ? kur? dažniausiai krypsta didžiausias d?mesys. Renkantis pravartu j? derinti prie viso interjero dizaino, kadangi darni aplinka turi ?takos ramiam nakties miegui ir poilsiui. Juk daugelis esame ?sitikin?, kad harmoningai ?rengtoje erdv?je su patinkan?iais baldais, galime laisviau atsipalaiduoti, m?s? neerzina ak? r?žian?ios, interjero dizaine išsiskirian?ios spalvos, kont?rai, formos. Ta?iau už estetin? jos funkcij? kur kas svarbesnis patogumo ir kokyb?s aspektas. Iš tikro medžio masyvo pagamintos lovos yra jaukesn?s, šiltesn?s, atrodo prabangiau ir kas be ko – yra ilgaamžiškesn?s. M?s? klasikinio ar modernaus stiliaus gaminiai namams suteikia jauki?, elegantišk? atmosfer?. Galima išsirinkti patinkan?ius ir prie bendro interjero deran?ius lov? apmušalus. Turintys galimyb? gali ?sigyti kuo didesn?, platesn? lov?, kuri asocijuojasi su patogumu. Joje galima ?sitaisyti taip, kaip patinka, kas labai aktualu gyvenant poroje. Ta?iau ir siauresn?je lovoje galima patogiai išsimiegoti, svarbu, jog ši b?t? kokybiškai pagaminta, su jai pritaikytu ?iužiniu.

 

Išsirinkti kokybišk? ir patinkan?i? lov? gali b?ti sud?tinga, nes kai kuriais atvejais kaina neatitinka kokyb?s, ypa?, kai minimaliomis s?lygomis, naudojant ne pa?ias geriausias medžiagas, pagamintus gaminius siekiama parduoti kuo brangiau. Deja, ?sigijus tok? produkt?, juo tenka džiaugtis neilgai, kadangi prastos gamyklin?s konstrukcijos greitai deformuojasi. Be to, galite labai nusivilti vos tik gavus ir bandant surinkti tok? gamin?, kadangi kai kurios detal?s gali netikti ir pan. M?s? meistrai, gamindami lovas, atidžiai vadovaujasi tiksliais išmatavimais, kas leidžia pagaminti aukštos kokyb?s, patikimus ir tvirtus produktus. Kadangi baldus gaminame patys, tod?l visiškai atsakome už j? kokyb?, patvarum? ir ilgaamžiškum?.

 

Renkantis lov? pravartu nepamiršti keli? aspekt?:

- patariama, jog lova b?t? bent 15 cm ilgesn? už žmogaus ?g?;
- neaukšta lova gerai tuo atveju, jei turite maž? vaik?, ta?iau nuo jos sunkiau atsistoti, ypa? turintiems sveikatos problem?, be to, nepamirškite, kad lovos aukštis matuojamas kartu su ?iužiniu;
- pravartu atkreipti d?mes? ? patalpos dyd?, išplanavim?, kad likt? vietos laisvam pra?jimui (jei vietos lieka mažai, viena lovos pus? b?ti prie sienos);
- planuojant kambario erdv? ir baldus, svarbu vadovautis ne norimo ?iužinio dydžiu, bet atminti, kad visas plotas gerokai padid?ja matuojant lov? r?mus, kraštus.

Gamybos technologijoms spar?iai žengiant ? priek? galima gaminti ne tik standartinio dydžio lovas, bet ir pagal individualius išmatavimus. ?iužini? gamintojai taip pat neapsiriboja vien tik vienod? gamini? gamyba, bet si?lo ir asmeniškai gaminamus ?iužinius, pritaikytus pagal užsakov? lov? matmenis. D?l to, klientai gali pasirinkti norimo dydžio lov? bet kokio išplanavimo kambariui, nesibaiminant, jog nebus atitinkamo ?iužinio. Be abejo, išsirinkus standartin? lovos r?m? susidursite su platesniu ?iužini? bei patalyn?s komplekt? asortimentu.

 

Visi m?s? baldai, ?skaitant ir lovas, yra gaminami savo darb? išmanan?i? ir m?gstan?i? meistr?, kuriems tai tikrai n?ra naujiena. Turintys šio amato teorini? žini?, ?gij? praktini? ?g?dži? specialistai kuria stulbinan?ius, itin aukštos kokyb?s gaminius, kurie s?kmingai konkuruoja su užsienio gamintojais. Užtikrinta lietuviška kokyb?, subtilumas, elegancija, d?mesys net ir menkiausioms smulkmenoms m?s? gaminius daro išskirtiniais ir žinomais.